15143

Found a home

Time spent in shelter:
Years: Months: Days:
0 1 2
15143
Type:
Cat
City:
Other
Name:
Gender:
patelė
Breed:
Mišrūnas
Size:
Fur type:
short-haired
Color:
gray, tricolor
Sterilized:
no
Vaccinated:
no
Character:
Description

Žmogus paprašė pagalbos – katė nebemaitina 4 savo vaikelių. Kas ten žino, kaip yra iš tikrųjų, bet paėmėm katinėlius. Jiems dar nėra mėnesio, iš tikrųjų buvo alkani, nes tik šiandien, ketvirtą dieną pas mus, jau nebegeria pienuko daugiau nei priklauso. Meldžiam Dievą, kad šie gražūs, žavūs mažiukai išgyventų.

Katinukai auga ne dienomis, o, ko gero, valandomis. Kol vyksta maitinimas, kabarojasi ant rankų, kad tik greičiau gautų pienuko, ir visi keturi kniaukia, paskui bėgioja, kol pašildome vandenį guminėms pūslėms į guolį dėti – tų guminių šildyklių net 3, kad tik mažučiams būtų šilta…..kai katinukai šiltame guolyje ir pavalgę, jau pažaidžia…..Taigi kol kas gyvename sveiki

2012 – 11 – 22. Šiandien trys naujienos: pasitikrinom, ar turim kirminukų, pasirodo, ne, ir dėl to labai džiaugiamės. Dar šiandien paragavom Royal Canin grūdelių, sumirkytų mišinėlio pienuku. Jaučiamės gerai…. Šiandien mokėmės naudotis tualetu – kai kurie labai gražiai gamtinius reikaliukus atliko kraiko dėžėje. Taigi gyvename ir augame.

2012 – 11 – 26 Tarp mūsų yra ir berniukų, ir mergaičių….. kol kas žaidžiam, šiltai miegam ir geriam pienuką…..

2012 – 12 – 03 DU KATINUKAI JAU PADOVANOTI

2012 – 12 -06 Patys valgom, patys bėgam į dėžutę…..kaip sesė norim, kad būtume mieli kažkam…kas mus mylės ir niekada nepaliks

Likome du, kiti jau turi namučius

Likau viena, ta, kuri pirmoje nuotraukoje žiūri į jus……

Visi katinukai padovanoti

Post ID: 15143
Post created: 2012-11-18
Last updated: 2020-02-21
Post view count:
Post removed: 2012-12-20