Linkėjimai iš naujų namų nuo Klajaus (dabar – Klojaus)

Pas mus Klajus pavirto Klojumi. Klojui nelabai svarbu, koks maistas ar kokia rūšis yra maisto, kurį duodame, ir skanėstai yra maždaug tas pats. Jis nėra sirgęs kažkokia liga. Atrodo, kad jam puikiai sekasi kaip ir mums. Jis senai nebedrasko fotelių ir mažiau valgo gėlių lapus. Puikiai susitaikom su Kloju. Labai ramus ir draugiškas katinėlis, išskyrus, kad naktimis kartais užsinori pažaisti gaudynių.