Linkėjimai iš naujų namų nuo Murcės (dabar – Margo)

Mano naujoji katė Murcė dabar išdidžiai vadinasi Margo, o taip pat – Manūlu, Gauruota Torpeda ir Bastūne. Kadangi ji visiškai akla, pirmąjį mėnesį, kai nemiegojo ir nevalgė, ji ištisai bastėsi po namus – atsargiai šliaužiojo ir piešė mintyse buto žemėlapį. Nupiešus žemėlapį, mes su kate atradome, kad ji be galo mėgsta būti glostoma ir kasoma, visai ne prieš skaniai laiks nuo laiko užkrimsti, o taip pat garsiai ir aiškiai reikalauja, kad būtų užkelta ant lovos. Na nes akla katukė gi, kaip čia jinai pati lips… Kol netyčiom nepastebėjau, kad ji, kruopščiai viską apuosčiusi, ne tik ant tos lovos pati užsilipa, bet ir užšoka! Tikra gudruolė. Dabar Margo reikaliukai visiškai geri. Didžiąją dalį laiko ji miega, nes jau nėra jauniklė. Likusį laiką valgo ir glostosi. Ir dar kartais Dainuoja Dainas. O kadangi balsą turi gerą, duok dieve mums visiems tokius balsus, tai būtų operos dainininkų tauta! Tai karts nuo karto pas mane ateina kaimynai paklausti, ar kartais neskriaudžiu katės. Bet kai parodau tą „skriaudžiamą” katę, tai tampa aišku, kad neaišku kas ką skriaudžia… Žodžiu, ir man, ir katei, ir kaimynams be galo pasisekė.