Linkėjimai iš naujų namų nuo Prilos (dabar – Amos)

Sveiki, norėjau pasidalinti, kad Ama Prila gyvena puikiai. Mergaitė smalsi, žingeidi, žaisminga, prieraiši ir protinga:) Labai džiaugiamės, kad prisijungė prie mūsų 🥰

Atsiunčiu šiek tiek ištraukų iš gyvenimo per šią savaitę