Linkėjimai iš naujų namų nuo Rekso (dabar – Riestainio)

Sveiki, išskirtinai vertinu Jūsų rūpestį gyvūnams ir nenuilstamą darbą ties jų gelbėjimu. Reksas dabar vadina save Riestainiu ir laimingas gyvena su broliu Sausainiu!